Mentoring

Mentor nameNo of Students
2015-2019
Ms. Ponmalar19
Ms. P. Shobana Lakshmi19
Ms. P. Leelajancy19
Ms. P. Subha19
Ms. R. Jegatha19
Ms. R. Reshmi9
Mr. T. Selva Ganapathy9
2016-2020
Mr. P. Suthahar16
Ms. B. Deepa.16
Mr. S. Mohammed sanjar khan12
Ms. C. Rekha10
Dr. D. Muruga radha devi12
Ms. J. Ghayathri16
Ms. S. Sujeetha16
Mr. M. Gnanaprakash11
2017-2021
Mrs. J. Ilakkiya12
Dr. D. Gokulakrishnan11
Mrs. K. Anuratha12
Mrs. P. Sharmila12
Mr. C. Srinivasan11
Dr. P. Saravanan11
Mrs. J. M.Nandhini12
Mr. S. Prasath Kumar12