Publications

NameNCICNJIJTOTAL
Dr.V.Brindha Devi620614
Dr.D.MurugaRadha Devi772521
Dr.P.Saravanan21148
Dr.D.Gokula Krishnan42-28
Ms.J.M.Nandhini86-822
Ms.P. Leela Jancy31-25
Ms.A. Ponmalar31-48
Ms.C. Rekha31-26
Ms.S. Sujeetha23-16
Ms.B. Deepa41-27
Ms.J. Ghayathri21-25
Ms.K. Anuratha2--13
Ms.P.Subha15-39
Mr.M. Gnanaprakash11215
Ms.P. Sharmila22-59
Mr.C.Srinivasan21--3
Mr.S. Mohamed Sanjar khan22--4
Ms.J. Ilakkiya242311
Mr.T. Selva Ganapathy2-226
Ms.R. Jegatha3-5210
Mr.S.Prasath Kumar12126
Ms.R.Rashmi34-411
Mr. P. Suthahar54-514
Ms.R.Shobana Lakshmi3--14